Quick start guide

Aan de handleiding van een product worden eisen gesteld. Deze eisen zijn afhankelijk van de richtlijn waar het product onder valt. Zo zijn ook aan de Machinerichtlijn eisen gekoppeld waar uw handleiding aan moet voldoen. Wilt u weten of uw product onder de Machinerichtlijn valt? Bekijk dan het overzicht dat wij voor u hebben opgesteld. Onthoud bovendien dat een product binnen het toepassingsveld van meerdere richtlijnen kan vallen en er dus ook meerdere eisen aan uw handleiding gesteld kunnen worden.

Eisen aan de quick start guide

Ook aan een quick start guide worden eisen gesteld. Een quick start guide is ervoor bedoeld om de gebruiker van een product snel op weg te helpen. In deze handleiding wordt de gebruiker over de belangrijkste functionaliteiten van het product geïnformeerd. Over het algemeen wordt de verkorte handleiding aangevuld met een complete handleiding, waarin de gebruiker wordt geïnformeerd over de eventuele gebruiksrisico’s van het product en hoe de gebruiker het product zo optimaal mogelijk kan gebruiken.

Artikelen uit de MachinerichtlijnQuick start guide

Maar net als de volledige handleiding moet ook de quick start guide voldoen aan een aantal eisen. Daarom vindt u bij Manualise een overzicht van de artikelen uit de Machinerichtlijn met betrekking tot de documentatie. Deze artikelen behandelen onderwerpen als de geintegreerde veiligheid, de inhoud van de handleiding, de maatregelen die moeten worden genomen tegen mechanische gevaren en de risico’s die kunnen optreden als gevolg van montagefouten.

Heeft u vragen?

Wilt u weten onder welke richtlijn uw product valt? Of bent u op zoek naar meer informatie over de eisen die worden gesteld aan uw handleiding met betrekking tot de richtlijnen waar uw product onder valt? Neem dan contact met ons op. Bij Manualise helpen we u graag om ervoor te zorgen dat uw handleiding voldoet aan de benodigde eisen.