Wilt u ook de richtlijnen van uw drukvaten weten?

Onder een drukvat wordt verstaan:

  • Een afgesloten ruimte
  • Waarin zich een vloeistof of gas bevindt
  • En een druk heeft die afwijkt van de omgevingsdruk.

Er zijn verschillende soorten drukvaten, vervaardigd van verschillend materiaal en de toepassing van het drukvat verschilt eveneens. Onder drukvat kan van alles worden verstaan: een gasfles of snelkookpan, maar ook een duikboot. Ook gebruiksvoorwerpen als een bal of een fles priklimonade vallen onder deze definitie. Meestal echter zal een drukvat onderdeel uitmaken van een ander product.

Het gebruik van drukvaten is onderhevig aan regelgeving. Men mag niet zomaar een drukvat verkopen maar het product moet voldoen aan de richtlijnen drukvaten.

Europese richtlijnen drukvatenrichtlijnen drukvaten

Als u een product wilt verkopen waarvoor richtlijnen drukvaten gelden dan krijgt u te maken met Europese regelgeving. De Europese richtlijnen drukvaten stellen eisen aan veiligheid met betrekking tot onder andere milieu en gezondheid. Per product zullen de richtlijnen drukvaten verschillen en het is niet altijd eenvoudig te weten aan welke eisen het product allemaal moet voldoen en welke richtlijnen drukvaten precies gelden. U kunt eventueel een EG typeonderzoek laten doen bij Nobo, waarna een verklaring van geschiktheid wordt afgegeven. Met name de vraag of het om een naadloos drukvat gaat of laswerk is verwerkt, is van invloed op de richtlijnen drukvaten.

Manualise heeft zich gespecialiseerd in het schrijven van handleidingen, ook voor technische apparaten. Vaak moet een product zijn voorzien van een CE-markering of op andere manieren voldoen aan internationale wetten en regelgeving. Manualise kan voor uw product een wet- en regelgeving check uitvoeren, ook voor wat betreft richtlijnen drukvaten. Deze richtlijnen dienen ook verwerkt te worden in uw handleiding! Manusalie kan het gehele proces begeleiden en uitvoeren: van wet-en regelgeving check en gebruiksonderzoek tot het schrijven van instructies en handleidingen. U kunt hierdoor flink op uw kosten besparen. Wij leveren ook een zogenaamde quick start guide en vertalingen.